Varukorg

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Introduktion

A – Energi AB, org. nr. 556684–5110, (hädanefter ”Elementfläkten”), behandlar dina personuppgifter när du besöker Elementfläktens hemsida och köper produkter av Elementfläkten. Vi strävar efter transparens i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy.

Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter Elementfläkten behandlar, varför uppgifterna behandlas och vad Elementfläkten använder uppgifterna till. Elementfläkten är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Elementfläkten?

Elementfläkten samlar in personuppgifter när du köper produkter av Elementfläkten. De personuppgifter som samlas in av Elementfläkten är följande.

  • Namn
  • Leveransadress
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • Betalningsuppgifter
  • IP-adress

Ändamål, rättslig grund och lagringsperiod

Elementfläkten kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål och på de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med ändamålen nedan.

Köp

Ändamålet med behandlingen: När du köper produkter av Elementfläkten behandlar Elementfläkten dina personuppgifter i syfte att fullgöra Elementfläktens avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. I köpformuläret anges vilka uppgifter du behöver lämna till Elementfläkten för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att Elementfläkten ska kunna fullgöra det avtal som du som kund ingått med Elementfläkten.

Lagringsperiod: Vi behandlar personuppgifterna under den tid som krävs för att vi till fullo ska kunna fullgöra våra avtalade skyldigheter gentemot dig och eventuella uppfylla förpliktelser som följer av lag (exempelvis bokföringslagen).

Marknadsföring

Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar Elementfläkten dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågat. När du genomfört ett köp av en produkt samtycker du till att Elementfläkten genom e-post i framtiden tillhandahåller dig produkterbjudanden.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för Elementfläktens berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du tackar nej eller avslutar prenumerationer på Elementfläktens marknadsföring kommer Elementfläkten inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet. Du har även rätt när som helst upphäva ditt samtycke till att motta erbjudanden med anledning av ett tidigare genomfört köp.

Dataanalyser

Ändamålet med behandlingen: Elementfläkten analyserar dina personuppgifter i syfte att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökarnas användning av Elementfläktens webbplats genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar).

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för Elementfläktens legitima intresse av att ta fram statistik över tid.

Lagringsperiod: Elementfläkten anonymiserar alla spårningsuppgifter givet att det är tekniskt möjligt. När dina personuppgifter har anonymiserats räknas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning.

Rätt till åtkomst: Du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser Elementfläkten dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format.

Rätt till korrigering: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till borttagning (”rätt att bli glömd”): Under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att Elementfläkten tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte leda till någon åtgärd från Elementfläktens sida.

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Datainspektionen. Du kan skicka e-post till Datainspektionen med adressen datainspektionen@datainspektionen.se.

Cookies

Som en del av Elementfläktens strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder Elementfläkten cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är en liten datafil som sickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk och som gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång du besöker den.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller ej. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr användandet av cookies.

Datasäkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och -rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som rör Elementfläktens hantering av dina personuppgifter eller Elementfläktens användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta Elementfläkten herbert@elementflakten.se.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår användarpolicy. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng